Är din logistik redo för framtiden?

Om inte, kan den ännu bli det!
Här på Antalis utvecklar vi ständigt vår know-how. Och den senaste produkten av det är vår trendrapport där vi dyker ner i 7 innovativa logistiktrender som förbereder dig inför framtiden.

Din logistik är en avgörande förutsättning för din verksamhets framgång. Om den funktionen inte fungerar levererar du sannolikt inte dina varor i tid eller på ett kostnadseffektivt sätt.
7 trender som slår igenom
I denna trendrapport ser vi på 7 trender som kommer prägla logistikens framtid, och även göra skillnad för dig. Vi rör områden som IoT, Big data, robotteknologi och AI, som inom kort kan vara en helt naturlig del i ditt dagliga arbete.

Läs rapporten och bli inspirerad till ledande arbete inom logistik.

Har du inte tid att läsa hela rapporten?
Du kan också nöja dig med att läsa de kapitel som du tycker är mest meningsfulla för dig.
De är listade nedanför och länkade till motsvarande sida i rapporten.

Smart Mobility - Här ser vi närmare på snabbare och grönare transporter via Internet of Things, elektriska fordon och crowdshipping.
Artificial Intelligence - Vi pratar om hur AI ökar precisionen i din försörjningskedja. AI kan bl. a. förutse efterfråga, assistera med automatisering i lagret och hjälpa dig ge dina kunder en bättre upplevelse.
Miljövänliga förpackningar - I det här kapitlet undersöker vi hur man kan nyttja hållbara material till förpackningar och vilka material som lämpar sig bäst till olika användningsområden.
Uppkopplade lager - Internet of Things och Big data spelar en stor roll när t.ex. lagerhållning och plockning ska optimeras. Utöver det förenklar smarta mobila enheter vardagen för logistikfunktionen.
Big Data - Det här handlar om stora datamängder som samlas in från hela försörjningskedjan. Big data kan skapa prognoser på ett sätt som bara människor inte kan. Det ger stora fördelar vid bland annat ruttplanering och lagerstyrning.
Robotteknologi - Det här avsnittet handlar om hur lagerautomatisering med hjälp av robotar kan öka produktiviteten avsevärt. Konceptet täcker en rad olika typer av robotar som har olika syften. Det inkluderar bl.a. självstyrande robotar och fordon och drönare.
Cirkulära försörjningskedjor - Den sista trenden vi ser närmare på handlar om cirkulära försörjningskedjor, där avfall kan skapa nya möjligheter. Detta mer hållbara arbetssätt underlättar även för verksamheten att följa ett allt hårdare miljöreglemente.
Trevlig läsning!

Antalis AB /  Rörvägen 3  /  136 50  Haninge  /  Tlf.: 010 707 70 00 /  order@antalis.com​​