Årets Scandia 2000 plakat!
I år feirer vi 10-årsjubileum for våre fine Scandia 2000 naturplakater. I forbindelse med jubileet, vil vi sette fokus på et av våre viktigste miljøspørsmål – vårt skjøre økosystem. Temaet for årets plakat er derfor fredede dyr som finnes i våre skandinaviske skoger.

Fortsatt finnes det håp hvis man tar bevisste valg og fremmer det biologiske mangfoldet. Lessebo Paper har i lang tid jobbet for å minimere miljøpåvirkningene. Noe som bekrefter dette, er at vannet som slippes ut fra papirbruket faktisk er renere enn inngående vann. Et eksempel på at mennesker kan snu den negative trenden om utrydding av dyr, er oteren som nå sees på steder den ikke har blitt sett på flere årtier.

Det som også er nytt for årets jubileum, er at Lessebo paper støtter Naturskyddsföreningen, Sveriges største miljøorganisasjon som jobber for et bedre miljø.
BESTILL ÅRETS PLAKAT HER
*Ved påmelding aksepterer du at vi sender deg e-post med informasjon om våre produkter, tilbud, kampanjer samt annen relevant informasjon og invitasjon til arrangementer ca 1-3 ganger i måneden. Du kan når som helst avmelde deg via link i e-postene.
**Klikk her for å lese om Antalis Personvernerklæring.