Årets Scandia 2000 plakat!
Den fine Scandia 2000 plakat fejrer 10-års jubilæum. I samarbejde med jubilæet sættes der fokus på et af tidens store miljøspørgsmål – økosystemet. Temaet for årets plakat er derfor fredede dyr, som findes i de svenske skove.

Og der findes håb endnu, hvis man foretager bevidste valg og arbejder på at fremme den biologiske mangfoldighed. Lessebo Paper har i lang tid arbejdet på at mindske sin påvirkning af miljøet, noget som bekræfter dette er, at vandet som udledes faktisk er renere end det indgående vand. På Lessebo Paper fremstilles papir med hensyn til miljøet og alle naturens økosystemer. Et eksempel på at mennesket kan vende den negative trend omkring udrydning af dyr, er odderen, som man begynder at finde på steder, hvor den ellers ikke har været set i årtier. 

Som noget nyt i forbindelse med jubilæet er Lessebo Paper begyndt at støtte den svenske naturfredningsforening (Naturskyddsföreningen), Sveriges største miljøorganisation, som støtter naturen.